destekleyici kişi

destekleyici kişi İng. supportive ego

Küme olarak yapılan ruhsal sağaltımda üyelerden birinin kümedeki yerini bulmasına ve ortak sorunun çözümüne yardım eden kişi.


destekleyici kişi için benzer kelimeler


destekleyici kişi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 't', 'e', 'k', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'k', 'i', 'ş', 'i', şeklindedir.
destekleyici kişi kelimesinin tersten yazılışı işik iciyelketsed diziliminde gösterilir.