destekleyici bölge

destekleyici bölge İng. promoter region

DNA molekülü üzerinde bulunan, RNA polimeraz enziminin bağlandığı ve transkripsiyonu başlattığı bölge, promotor bölge.


destekleyici bölge için benzer kelimeler


destekleyici bölge, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 't', 'e', 'k', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
destekleyici bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb iciyelketsed diziliminde gösterilir.