destekleyici oyuncular

destekleyici oyuncular İng. supporting cast

Önemli oyun kişilerini destekleyen ikinci plandaki rollerin tümüne verilen ad.


destekleyici oyuncular için benzer kelimeler


destekleyici oyuncular, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 't', 'e', 'k', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'c', 'u', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
destekleyici oyuncular kelimesinin tersten yazılışı ralucnuyo iciyelketsed diziliminde gösterilir.