destekleyici ışık

destekleyici ışık İng. fuli in light

Ana ışıkları destekleyen ışıklama; ana ışıktan ötürü ortaya çıkan keskin gölgeleri yumuşatmak, ya da tüm ortadan kaldırmak üzere önden ve yandan verilen az ve yumuşak ışıklama.


destekleyici ışık için benzer kelimeler


destekleyici ışık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 't', 'e', 'k', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', şeklindedir.
destekleyici ışık kelimesinin tersten yazılışı kışı iciyelketsed diziliminde gösterilir.