destekleyici kaynak

destekleyici kaynak İng. secondary source

Bir alàn araştırmasında bireylerden alınan yanıtların yanı sıra bilgi kaynağı olarak başvurulan nesnel betimlemeler ya da sözlü-yazılı anlatımlar.


destekleyici kaynak için benzer kelimeler


destekleyici kaynak, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 't', 'e', 'k', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'k', 'a', 'y', 'n', 'a', 'k', şeklindedir.
destekleyici kaynak kelimesinin tersten yazılışı kanyak iciyelketsed diziliminde gösterilir.