destekleyici müzik

destekleyici müzik İng. background music

Sinema/TV. Görüntülerin yanı sıra, bu görüntülerin etkisini artırmak amacıyla kullanılan müzik.


destekleyici müzik için benzer kelimeler


destekleyici müzik, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 't', 'e', 'k', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'm', 'ü', 'z', 'i', 'k', şeklindedir.
destekleyici müzik kelimesinin tersten yazılışı kizüm iciyelketsed diziliminde gösterilir.