dev adımlarla ilerlemek

dev adımlarla ilerlemek

çok çabuk ilerlemek, üst üste başarılar göstermek.


dev adımlarla ilerlemek için benzer kelimeler


dev adımlarla ilerlemek, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', ' ', 'a', 'd', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'r', 'l', 'a', ' ', 'i', 'l', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
dev adımlarla ilerlemek kelimesinin tersten yazılışı kemelreli alralmıda ved diziliminde gösterilir.