dev anası

dev anası

a. 1. Masallarda geçen dişi dev. 2. mec. İri yarı kadın.


dev anası için benzer kelimeler


dev anası, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', ' ', 'a', 'n', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
dev anası kelimesinin tersten yazılışı ısana ved diziliminde gösterilir.