devam metilâzı

devam metilâzı İng. maintenance metylase

Metil grubu bağlanmış DNA dizilerinin hücre bölünmesi ile yavru hücrelere bozulmadan geçmesini sağlayan enzim.


devam metilâzı için benzer kelimeler


devam metilâzı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'a', 'm', ' ', 'm', 'e', 't', 'i', 'l', 'â', 'z', 'ı', şeklindedir.
devam metilâzı kelimesinin tersten yazılışı ızâlitem maved diziliminde gösterilir.