devam etmek

devam etmek

1) başlanmış bir iş sürmek: “Hazırlıkların uzun zamandır devam ettiğinden, kimi ayrıntılardan öteden beri haberdardım.” -E. Şafak. 2) sürekli gitmek: “Falanca kahveye mütekait memurlar devam eder.” -B. R. Eyuboğlu. 3) sürdürmek: “Bir taraftan tahsile koşarken bir taraftan da bu memuriyetine devam ediyordu.” -A. H. Çelebi.


devam etmek

bk. sürmek


devam etmek için benzer kelimeler


devam etmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'a', 'm', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
devam etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte maved diziliminde gösterilir.