devredilebilir akreditif

devredilebilir akreditif İng. transferable letter of credit

Dışalımcının yabancı ülkeden satın almak istediği malları karşı ülkedeki tek bir dışsatımcı firmanın sağlayamadığı durumda diğer bir dışsatımcıya tamamen veya kısmen aktarabildiği akreditif.


devredilebilir akreditif için benzer kelimeler


devredilebilir akreditif, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'r', 'e', 'd', 'i', 'l', 'e', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'a', 'k', 'r', 'e', 'd', 'i', 't', 'i', 'f', şeklindedir.
devredilebilir akreditif kelimesinin tersten yazılışı fitiderka rilibeliderved diziliminde gösterilir.