dikkate şayan

dikkate şayan

değerli: “Alacağımız cevaplar içinde dikkate şayan görülenleri gazetemizde neşredeceğiz.” -H. C. Yalçın.


dikkate şayan için benzer kelimeler


dikkate şayan, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 'k', 'a', 't', 'e', ' ', 'ş', 'a', 'y', 'a', 'n', şeklindedir.
dikkate şayan kelimesinin tersten yazılışı nayaş etakkid diziliminde gösterilir.