dikte

dikte Fr. dictée

a. 1. Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma, yazdırım. 2. Bu biçimde yazdırılan şey.


dikte için benzer kelimeler


dikte, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 't', 'e', şeklindedir.
dikte kelimesinin tersten yazılışı etkid diziliminde gösterilir.