dil felsefesi

dil felsefesi

a. fel. Dilin özü, kökeni, anlamı, yapısı üzerine araştırmalar yapan felsefe dalı.


dil felsefesi Alm. Sprachphilosophie

Dilin özü, kökeni, anlamı, yapısı üzerine araştırmalar yapan felsefe dalı. // Dil üzerine çalışmalar eskiçağ felsefesinden beri sürmektedir. Ancak, dil felsefesini kesin olarak kuranlar Hamann, Herder ve W. v. Humboldt olmuştur.


dil felsefesi için benzer kelimeler


dil felsefesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', ' ', 'f', 'e', 'l', 's', 'e', 'f', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
dil felsefesi kelimesinin tersten yazılışı isefeslef lid diziliminde gösterilir.