dil vezzağı

dil vezzağı

Çok konuşan, dilli.


dil vezzağı için benzer kelimeler


dil vezzağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', ' ', 'v', 'e', 'z', 'z', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dil vezzağı kelimesinin tersten yazılışı ığazzev lid diziliminde gösterilir.