dilcik dikişlemi

dilcik dikişlemi Fr. Cionorraphie

dilcik dikişlemi için benzer kelimeler


dilcik dikişlemi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'c', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 'k', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
dilcik dikişlemi kelimesinin tersten yazılışı imelşikid kiclid diziliminde gösterilir.