dilgü

dilgü

bk. dilkü


dilgü için benzer kelimeler


dilgü, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'g', 'ü', şeklindedir.
dilgü kelimesinin tersten yazılışı üglid diziliminde gösterilir.