dili bir karış dışarı çıkmak (veya sarkmak)

dili bir karış dışarı çıkmak (veya sarkmak)

koşmaktan, yürümekten dolayı çok yorulmak: “Koştu koştu da dili bir karış sarktı.” -S. F. Abasıyanık.


dili bir karış dışarı çıkmak (veya sarkmak) için benzer kelimeler


dili bir karış dışarı çıkmak (veya sarkmak), 43 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 's', 'a', 'r', 'k', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
dili bir karış dışarı çıkmak (veya sarkmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamkras ayev( kamkıç ıraşıd şırak rib ilid diziliminde gösterilir.