dilini çiğnemek

dilini çiğnemek

Bir şeyi söylemeğe başlamışken söylemekten vaz geçmek.


dilini çiğnemek için benzer kelimeler


dilini çiğnemek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', 'n', 'i', ' ', 'ç', 'i', 'ğ', 'n', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
dilini çiğnemek kelimesinin tersten yazılışı kemenğiç inilid diziliminde gösterilir.