dinaz etmek

dinaz etmek

Alay etmek.


dinaz etmek için benzer kelimeler


dinaz etmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'n', 'a', 'z', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
dinaz etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte zanid diziliminde gösterilir.