dingil açıklığı

dingil açıklığı İng. wheel base
dingil açıklığı İng. wheelbase

Taşıtın ön ve arka dingilleri arasındaki uzaklık.


dingil açıklığı için benzer kelimeler


dingil açıklığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dingil açıklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkıça lignid diziliminde gösterilir.