diñgil diñgil itmek

diñgil diñgil itmek

Sıçramak, zıplamak, yerinde duramamak


diñgil diñgil itmek

Hayvan koşmaya başlamak, tırıs gitmek


diñgil diñgil itmek

1.bk. dingildemek (I)-2. 2.bk. dingildemek (I)-3.


diñgil diñgil itmek için benzer kelimeler


diñgil diñgil itmek, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'ñ', 'g', 'i', 'l', ' ', 'd', 'i', 'ñ', 'g', 'i', 'l', ' ', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
diñgil diñgil itmek kelimesinin tersten yazılışı kemti ligñid ligñid diziliminde gösterilir.