arka dingil kovanı

arka dingil kovanı İng. rear axle housing

Arka dingili taşıyan dış koruyucu.


arka dingil kovanı için benzer kelimeler


arka dingil kovanı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', ' ', 'd', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', ' ', 'k', 'o', 'v', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
arka dingil kovanı kelimesinin tersten yazılışı ınavok lignid akra diziliminde gösterilir.