dingil dingil

dingil dingil

Pörsümemiş, diri, dinç anlamında kullanılır.


diñgil diñgil

1. Sallana sallana, yavaş yavaş: Ata binmiş diñgil diñgil geliyor. 2. Sallanan, laçka olan eşyalar hakkında kullanılır.


dingil dingil için benzer kelimeler


dingil dingil, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', ' ', 'd', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', şeklindedir.
dingil dingil kelimesinin tersten yazılışı lignid lignid diziliminde gösterilir.