artı dingil

artı dingil İng. differential spider

Ağır yük tipi ayıraçlarda, ayıraç dişlilerini taşıyan dört kollu dingil.


artı dingil için benzer kelimeler


artı dingil, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', şeklindedir.
artı dingil kelimesinin tersten yazılışı lignid ıtra diziliminde gösterilir.