direkt tanı

direkt tanı Lat. diagnosis per deductionem

Muayenede bulunan belirtilerin tümünün tam ve doğru bir tanıya götürmesi.


direkt tanı için benzer kelimeler


direkt tanı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 'e', 'k', 't', ' ', 't', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
direkt tanı kelimesinin tersten yazılışı ınat tkerid diziliminde gösterilir.