dirlik düzenlik

dirlik düzenlik, -ği

a. Aile üyeleri veya bir arada çalışan kimseler arasında iyi geçinme durumu: “Böylece, kurtla kuzuyu ayırarak orasını da dirlik düzenliğe kavuşturdu.” -E. C. Güney.


dirlik düzenlik için benzer kelimeler


dirlik düzenlik, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
dirlik düzenlik kelimesinin tersten yazılışı kilnezüd kilrid diziliminde gösterilir.