dirlik etmek, (dirlik edinmek, dirlik eylemek)

dirlik etmek, (dirlik edinmek, dirlik eylemek)

Geçinmek, yaşamak, taayyüş etmek


dirlik etmek, (dirlik edinmek, dirlik eylemek) için benzer kelimeler


dirlik etmek, (dirlik edinmek, dirlik eylemek), 46 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'd', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'e', 'd', 'i', 'n', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 'd', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
dirlik etmek, (dirlik edinmek, dirlik eylemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemelye kilrid ,kemnide kilrid( ,kemte kilrid diziliminde gösterilir.