diş bilim

diş bilim Fr. Odontologie

diş bilim için benzer kelimeler


diş bilim, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'ş', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
diş bilim kelimesinin tersten yazılışı milib şid diziliminde gösterilir.