distom serker

distom serker İng. distome cercaria

Vücudun arka kısmına yakın ventral bir çekmen ve ön kısmında ağız çekmeni bulunan en yaygın serker tipi.


distom serker İng. distome cercaria

Vücudun arka nihayetine yakın karın çekmeni ve ön nihayetinde ağız çekmeni bulunan en yaygın serker tipi.


distom serker için benzer kelimeler


distom serker, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 's', 't', 'o', 'm', ' ', 's', 'e', 'r', 'k', 'e', 'r', şeklindedir.
distom serker kelimesinin tersten yazılışı rekres motsid diziliminde gösterilir.