divanî kese

divanî kese Osm. Kise-i divanî

416 kuruş değerinde para ölçeği.


divanî kese için benzer kelimeler


divanî kese, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'v', 'a', 'n', 'î', ' ', 'k', 'e', 's', 'e', şeklindedir.
divanî kese kelimesinin tersten yazılışı esek înavid diziliminde gösterilir.