divergens açısı

divergens açısı İng. divergence angle

Birbirini izleyen iki yaprağın iz düşümleriyle eksen arasında kalan açı.


divergens açısı için benzer kelimeler


divergens açısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'v', 'e', 'r', 'g', 'e', 'n', 's', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
divergens açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça snegrevid diziliminde gösterilir.