diyoptri

diyoptri Fr. dioptrie

a. fiz. Optik sistemlerin yakınsaklık birimi.


diyoptri Fr. dioptrie

(fizik)


diyoptri İng. dioptre (ABD: diopter)

Sinema/TV. Bir merceğin güç birimi. (Herhangi bir merceğin diyoptriyle gücü, o merceğin metreyle belirtilen odak uzunluğunun karşıtıdır. Örneğin odak uzunluğu 0,10 m olan merceğin gücü, 1/f = 1/0,10 m = 10 diyoptridir. Diyoptri, yakınsak mercek için (+), ıraksak mercek için (—) imiyle belirtilir).


diyoptri, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'y', 'o', 'p', 't', 'r', 'i', şeklindedir.
diyoptri kelimesinin tersten yazılışı irtpoyid diziliminde gösterilir.