dizilmek

dizilmek

(-e) 1. Dizi durumuna getirilmek, dizme işi yapılmak: “Yazılar dizilecek, sayfalar bağlanacak, makineye verilecekti.” -H. C. Yalçın. 2. Sıraya girmek. 3. Yan yana veya üst üste sıralanmak: “Yağ, peynir satanlar, baharcılar, inci boncuk, koku satanlar sokaklara salaşlar kurar, sıra sıra dizilirler.” -M. Ş. Esendal.


dizilmek için benzer kelimeler


dizilmek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
dizilmek kelimesinin tersten yazılışı kemlizid diziliminde gösterilir.