dizimleme

dizimleme

bk. Sözdizimi.


dizimleme için benzer kelimeler


dizimleme, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
dizimleme kelimesinin tersten yazılışı emelmizid diziliminde gösterilir.