dizin altını

dizin altını

Üç sıralı altın gerdanlık.


dizin altını için benzer kelimeler


dizin altını, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', 'ı', şeklindedir.
dizin altını kelimesinin tersten yazılışı ınıtla nizid diziliminde gösterilir.