dizin sistemi aracısı

dizin sistemi aracısı İng. directory system agent

dizin sistemi aracısı için benzer kelimeler


dizin sistemi aracısı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', ' ', 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
dizin sistemi aracısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcara imetsis nizid diziliminde gösterilir.