dizinin üst limiti

dizinin üst limiti İng. limit superior of a sequence

dizinin üst limiti için benzer kelimeler


dizinin üst limiti, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'ü', 's', 't', ' ', 'l', 'i', 'm', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
dizinin üst limiti kelimesinin tersten yazılışı itimil tsü ninizid diziliminde gösterilir.