dokut yazımı

dokut yazımı Fr. Histographîe

dokut yazımı için benzer kelimeler


dokut yazımı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'k', 'u', 't', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
dokut yazımı kelimesinin tersten yazılışı ımızay tukod diziliminde gösterilir.