dönerbaşlı yağ yakıcısı

dönerbaşlı yağ yakıcısı İng. rotary burner

Sıvı yakıtı, merkezkaç bir kuvvetle savurarak zerrelere ayıran ve yanmasını kolaylaştıran yağ yakıcısı.


dönerbaşlı yağ yakıcısı için benzer kelimeler


dönerbaşlı yağ yakıcısı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'b', 'a', 'ş', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
dönerbaşlı yağ yakıcısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcıkay ğay ılşabrenöd diziliminde gösterilir.