buğulaştırmalı yağ yakıcısı

buğulaştırmalı yağ yakıcısı İng. pot type oil burner

Sıvı yakıtı, sıcak bir kap içerisinde buğulaştırarak yakan aygıt.


buğulaştırmalı yağ yakıcısı için benzer kelimeler


buğulaştırmalı yağ yakıcısı, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'ğ', 'u', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
buğulaştırmalı yağ yakıcısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcıkay ğay ılamrıtşaluğub diziliminde gösterilir.