yağ yakıcısı

yağ yakıcısı İng. oil burner

Sıvı yakıtı, kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten aygıt.


yağ yakıcısı

bk. yakmaç.


yağ yakıcısı için benzer kelimeler


yağ yakıcısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
yağ yakıcısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcıkay ğay diziliminde gösterilir.