durduraç anayuvgusu

durduraç anayuvgusu İng. brake master cylinder

Ayaklıktan gelen güçle tekerlek durduraç yuvgularına yağ basan basacın yuvgusu.


durduraç anayuvgusu için benzer kelimeler


durduraç anayuvgusu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'd', 'u', 'r', 'a', 'ç', ' ', 'a', 'n', 'a', 'y', 'u', 'v', 'g', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
durduraç anayuvgusu kelimesinin tersten yazılışı usugvuyana çarudrud diziliminde gösterilir.