durduraç tabanı

durduraç tabanı İng. brake lining

Durduracın dönen tekerleğe sürtünerek aracın devimsel erkesini ısıya dönüştüren, sürtünmeye dayanıklı tabanı.


durduraç tabanı için benzer kelimeler


durduraç tabanı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'd', 'u', 'r', 'a', 'ç', ' ', 't', 'a', 'b', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
durduraç tabanı kelimesinin tersten yazılışı ınabat çarudrud diziliminde gösterilir.