durgu ışıtacı

durgu ışıtacı İng. parking light

Geceleyin duran bir aracın bulunduğu yeri belirtmek ve başka araçları uyarmak için kullanılan, araçların ön ve arkasındaki küçük ışıtaçlar.


durgu ışıtacı için benzer kelimeler


durgu ışıtacı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'g', 'u', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 't', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
durgu ışıtacı kelimesinin tersten yazılışı ıcatışı ugrud diziliminde gösterilir.