durgunluk savı

durgunluk savı İng. stagnation thesis

Mutlak gelir önsavına göre gelir artışına bağlı olarak ortalama tüketim eğiliminin düşeceği öngörüsünden hareketle, büyüyen bir ekonomide yatırımların reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı sabit varsayıldığında, kamu harcamalarının reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı artmadığı durumda ekonomilerin durgunluğa gireceğini ileri süren sav.


durgunluk savı için benzer kelimeler


durgunluk savı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'g', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', ' ', 's', 'a', 'v', 'ı', şeklindedir.
durgunluk savı kelimesinin tersten yazılışı ıvas kulnugrud diziliminde gösterilir.