durmaz devinim

durmaz devinim İng. perpetual motion

Erke sağlamadan sürüp gidecek bir devinim. (Isıldevimbilime göre böyle bir devinim gerçekleşemez, düşseldir.)


durmaz devinim Osm. devridaim

[Lat. perpetuum mobile]: Kimilerince öne sürüldüğüne göre, verilen bir ilk devinimden sonra bir dizgenin sonsuza dek devinebilmesi.


durmaz devinim için benzer kelimeler


durmaz devinim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', 'z', ' ', 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'i', 'm', şeklindedir.
durmaz devinim kelimesinin tersten yazılışı minived zamrud diziliminde gösterilir.