durur, (turur)

durur, (turur)

Durgun, râkid


durur, (turur) için benzer kelimeler


durur, (turur), 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'u', 'r', ',', ' ', '(', 't', 'u', 'r', 'u', 'r', ')', şeklindedir.
durur, (turur) kelimesinin tersten yazılışı )rurut( ,rurud diziliminde gösterilir.