düşey yelpaze kesim

düşey yelpaze kesim İng. vertical fan cut

düşey yelpaze kesim için benzer kelimeler


düşey yelpaze kesim, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'e', 'y', ' ', 'y', 'e', 'l', 'p', 'a', 'z', 'e', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
düşey yelpaze kesim kelimesinin tersten yazılışı misek ezapley yeşüd diziliminde gösterilir.