yelpaze olmak

yelpaze olmak Fr. éventail

Yelin etkisinden korunmak için, topluca birbirini siper ederek yelpaze biçiminde sıralanmak.


yelpaze olmak için benzer kelimeler


yelpaze olmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'l', 'p', 'a', 'z', 'e', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
yelpaze olmak kelimesinin tersten yazılışı kamlo ezapley diziliminde gösterilir.